Definicja i podział rotundy oraz jej znaczenie

Rotunda jest to budowa, która posiada układ centralny, a wzniesiona została na planie koła. Budowla składa się z jednego pomieszczenia , które bardzo często przykryte jest kopułą. Czasami pomieszczenie to ma dobudowane apsydy. Rotunda może być również budynkiem zamkniętym , który czasami okalany jest kolumnadą. Budowle te są wznoszone już od starożytności. Poza tym rotunda jest również kolistym obszernym pomieszczeniem, które jest przykryte kopuła. Bardzo charakterystyczne , dla pomieszczeń reprezentacyjnych tak zwanych pałacowych jest to, że są one wykonywane w ten właśnie sposób. Budynki te najczęściej były wznoszone w okresie renesansu. Można do nich zaliczyć na przykład kaplicę moskiewską.

Definicja i podział rotundy oraz jej znaczenie

Comments are closed.