Wojenna Warszawa w literaturze

Literatura często porusza tematy związane z czasem okupacji hitlerowskiej, czyli II wojną światową. Wiele utworów powstało w czasie wojny, nierzadko podczas spotkań Polaków. Szczególne miejsce w literaturze wojennej zajmuje Warszawa oraz jej mieszkańcy. Zrównane niemalże z ziemią miasto, warszawiacy pozbawieni dachów nad głową i godności ludzkiej i jednocześnie chęć i walki o wolność. Literatura czasów wojny i okupacji często przedstawia tragiczne wydarzenia, bolesne sytuacje, dopełnione nierzadko stratą najbliższych. Okupant niszcząc dobra materialne, próbował – na szczęście bezskutecznie – zniszczyć także polskość oraz ludzką godność. Te elementy najczęściej znajdują odzwierciedlenie w literaturze.

Wojenna Warszawa w literaturze

Comments are closed.