Od gruzów do pięknych zabytków

Nasz kraj już od kilkaset lat jest bogaty w miasta, które posiadają cenne nieruchomości, budynki, a przez to także rozwinięte aglomeracje. Jednak okres drugiej wojny światowej przyczynił się do pojawienia wielu gruzów w większych aglomeracjach, jak Kraków czy Warszawa. Dlatego jeszcze do dziś w takich miejscach są prowadzone pewne prace, które mają doprowadzić do odnowienia takich miejsc, zabytków, dawnych nieruchomości. W ten sposób została wprowadzona odbudowa budynku rotunda w Warszawie, o której można się także dowiedzieć dzięki książkom historycznym. Wtedy widać, jak został zburzony taki budynek i jeszcze jakim innym działaniom wojennym podlegał. Także warto poznać jego wcześniejzse przeznaczenie, także w okresie okupacji.

Od gruzów do pięknych zabytków

Comments are closed.