Warszawiacy w walce z okupantem

Mieszkańcy Warszawy w czasie II wojny światowej w różny sposób walczyli z niemieckim okupantem. Na kartach historii w szczególny sposób zapisały się najbardziej krwawe wydarzenia, bezpośrednia walka, nierzadko życie oddane za wolność Warszawy i kraju. W rzeczywistości jednak walka warszawiaków miała zasięg znacznie szerszy i obejmowała również działania mentalne. Polacy spotykali się najczęściej w okolicach obecnej rotundy, czyli w samym sercu Warszawy, by wspólnie podejmować działania, z których okupant z całą pewnością nie byłby zadowolony. Czytanie polskich książek, rozmowy w języku polskim, polskie piosenki – to tylko niektóre przykłady mentalnej walki z okupantem. Drogą do zwycięstwa była także wiara w to, że karty losy odwrócą się, tworząc nową historię.

Warszawiacy w walce z okupantem

Comments are closed.